8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Milev, Zdravko
Black
Olafsson, Fridrik

Amsterdam 1954

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia