8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Sokolsky, Alexey
Black
Suetin, Alexey S

Kiev 1954

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia