8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Benko, Pal C
Black
Reshevsky, Samuel Herman

New York 1960

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia