8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bisguier, Arthur Bernard
Black
Gurevich, Dmitry

New York 1983

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia