8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Milev, Zdravko
Black
Bronstein, David I

Munich 1958

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia