8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bronstein, David I
Black
Dvorietzky, Mark I

Yerevan 1975

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia