8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van Wely, L
Black
Ivanov, AV USA

Las Vegas USA 2009.06.06

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia