8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Anand, Viswanathan
Black
Jansa, Vlastimil

Calcutta 1986

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia