Zásady ochrany osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje spracováva prevádzkovateľ stránky www.sachista.sk Andrej Paulov v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení a v súlade s nariedením GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje v rozsahu meno a e-mail sú potrebné na to aby ste mohli plnohodnotne používať stránku www.sachista.sk, hlavne hrať šachové partie.
Meno je viditeľné aj pre iných užívateľov aby vedeli s kým hrajú. E-mail nebude nikdy nikde zverejnený a slúži len na zasielanie informácii súvisiacich s hrou na www.sachista.sk. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím stranám, nebudú využívane na marketingové účely a ani na žiadne iné účely ktoré by nesúviseli s používaním stránky www.sachista.sk.

Vymazanie údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo na výmaz údajov. Ak si to budete želať, napíšte to na sachista@sachista.sk a všetky Vaše osobné údaje budú zo systému vymazané najneskôr za 10 dní od odoslania žiadosti.

Kontakt

Andrej Paulov
29. augusta 19
811 09 Bratislava
sachista@sachista.sk