8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Lputian, Smbat G
Black
Mirumian, Vigen

Ankara 1995

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia