8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Mohota, N
Black
Lputian, S

Kolkata IND 2008.03.25

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia