8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Rahman, Zia
Black
Lputian, S

Kolkata IND 2008.03.28

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia