8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Wang Yue
Black
Kamsky, G

Nice FRA 2009.03.24

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia