8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Karpov, Anatoly
Black
Tal, Mihail

Bugojno 1978

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia