8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Oll, Lembit
Black
Karpov, Anatoly

Polanica Zdroj 1998.08.23

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia