8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Karpov, Ana
Black
Brodsky, M

Tallinn EST 2005.01.08

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia