8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Koneru, H
Black
Ramesh, R

Kolkata IND 2008.03.27

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia