8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Kortschnoj, Viktor
Black
Morovic Fernandez, Ivan

Santiago 1991

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia