8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Bezold, Michael
Black
Kortschnoj, Viktor

Muenster 1996

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia