8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Epishin, Vladimir
Black
Kortschnoj, Viktor

Hamburg 1997

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia