8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Kortschnoj, Viktor
Black
Estrada Nieto, Julian

Linares 1998.01.23

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia