8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Kramnik, V
Black
Van Wely, L

Nice FRA 2008.03.22

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia