8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Wang Yue
Black
Kramnik, V

Nice FRA 2009.03.17

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia