8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Krush, Irina
Black
Barsov, Alexei

London 1999.04.11

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia