8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Gormally, Daniel
Black
Krush, Irina

London 1999.04.14

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia