8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Krush, Irina
Black
Schneider, Dmitry

San Francisco 1999.07.28

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia