8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Hess, Ro
Black
Kudrin, S

New York USA 2007.12.16

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia