8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Marshall, Frank James
Black
Opocensky, Karel

Brno 1928.09.10

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia