8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
De la Riva Aguado, Oscar
Black
Milov, Vadim

Buenos Aires 1992

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia