8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Grosar, Aljosa
Black
Milov, Vadim

Geneve 1996

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia