8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Milov, Vadim
Black
Macieja, Bartlomiej

Las Vegas 1999.08.01

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia