8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Kelecevic, Nedeljko
Black
Milov, Vadim

SWZ 1999

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia