8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Morozevich, Alexander
Black
Galliamova, Alisa

St Petersburg 1998.08.04

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia