8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Morozevich, A
Black
Vladimirov, E

New Delhi IND 2000.12.03

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia