8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Roussel Roozmon, T
Black
Nakamura, H

Philadelphia USA 2006.07.04

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia