8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Navara, D
Black
Adly, A

Dubai UAE 2005.04.12

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia