8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Megaranto, S
Black
Negi, P

Dubai UAE 2004.04.28

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia