8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Negi, P
Black
Landa, K

Vlissingen NED 2006.08.09

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia