8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Negi, P
Black
Nijboer, F

Vlissingen NED 2006.08.10

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia