8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van der Wiel, J
Black
Negi, P

Hoogeveen NED 2008.10.22

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia