8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Martin, Andrew D
Black
Nielsen, Peter Heine

Festuge 1991

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia