8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Dvoirys, S
Black
Nielsen, PH

New York USA 2000.05.11

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia