8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Van der Wiel, J
Black
Nikolic, Pr

Leiden NED 2010.07.18

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia