8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Tseshkovsky, Vitaly
Black
Novikov, Igor A

Kusadasi 1990

Viac vzájomných partii

0-1

Notácia