8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Ernst, Thomas
Black
Novikov, Igor A

London 1991

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia