8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Jansa, Vlastimil
Black
Nunn, John DM

Hastings 1976.01.02

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia