8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Suba, Mihai
Black
Nunn, John DM

Moscow 1977

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia