8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Nunn, John DM
Black
Thipsay, Praveen Mahadeo

London 1994

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia