8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Oll, Lembit
Black
Mohr, Stefan

Debrecen 1989

Viac vzájomných partii

1-0

Notácia