8 7 6 5 4 3 2 1
a b c d e f g h
White
Pachman, Ludek
Black
Tringov, Georgi P

Havana 1965

Viac vzájomných partii

1/2-1/2

Notácia